ประชุม QA ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559
DSC_3964
DSC_3969
DSC_3970
DSC_3971
DSC_3972
DSC_3973
DSC_3974
DSC_3975
DSC_3977
DSC_3980
DSC_3981
DSC_3982
DSC_3984
DSC_3986
DSC_3987
DSC_3988
DSC_3989
DSC_3991
DSC_3994
DSC_3995
DSC_3996
DSC_3997
DSC_3998
DSC_3999
DSC_4001
DSC_4003
DSC_4005
DSC_4006
DSC_4007
DSC_4008
DSC_4009
DSC_4010
DSC_4013
DSC_4014
DSC_4016
DSC_4018
DSC_4019