นิทรรศการสุติ ปี 3A รุ่น 68 (นวัตกรรมก้าวหน้า สูติศาสตร์ก้าวไกล ) ณ ลานสายหยุด 24 พฤศจิกายน 2558

DSC 2756 DSC 2759 DSC 2760 DSC 2761
DSC 2768 DSC 2769 DSC 2770 DSC 2771
DSC 2773 DSC 2774 DSC 2780 DSC 2781
DSC 2783 DSC 2786 DSC 2788 DSC 2790
DSC 2795 DSC 2797 DSC 2799 DSC 2802
DSC 2803 DSC 2804 DSC 2809 DSC 2812
DSC 2813 DSC 2815 DSC 2816 DSC 2817
DSC 2819 DSC 2823 DSC 2824 DSC 2828
DSC 2829 DSC 2830 DSC 2835 DSC 2836
DSC 2838 DSC 2839 DSC 2842 DSC 2843
DSC 2845 DSC 2847 DSC 2848 DSC 2850
DSC 2851 DSC 2852 DSC 2854 DSC 2859
DSC 2860 DSC 2861 DSC 2862 DSC 2863
DSC 2864 DSC 2865 DSC 2867 DSC 2869
DSC 2870 DSC 2871 DSC 2873 DSC 2874
DSC 2875 DSC 2876 DSC 2877