มอบทุนการศึกษาจากสามคมพยาบาลไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่ง USA ณ ห้องประชุมฉายเฉิด วพบ.กรุงเทพ 18 พฤศจิกายน 2558

0DSC 2363 1DSC 2370 2DSC 2411 DSC 2353
DSC 2354 DSC 2356 DSC 2357 DSC 2358
DSC 2360 DSC 2361 DSC 2362 DSC 2364
DSC 2369 DSC 2373 DSC 2374 DSC 2375
DSC 2376 DSC 2378 DSC 2379 DSC 2380
DSC 2381 DSC 2382 DSC 2383 DSC 2384
DSC 2385 DSC 2386 DSC 2388 DSC 2389
DSC 2390 DSC 2391 DSC 2392 DSC 2393
DSC 2394 DSC 2395 DSC 2396 DSC 2397
DSC 2398 DSC 2400 DSC 2401 DSC 2402
DSC 2403 DSC 2404 DSC 2405 DSC 2406
DSC 2414 DSC 2416 DSC 2421 DSC 2422
DSC 2425 DSC 2427 DSC 2430 DSC 2432
DSC 2433 DSC 2435 DSC 2440 DSC 2443
DSC 2445 DSC 2447 DSC 2448 DSC 2450
DSC 2451 DSC 2455 DSC 2456 DSC 2457
DSC 2461 DSC 2464 DSC 2468 DSC 2473
DSC 2474 DSC 2476 DSC 2478 DSC 2485