ตรวจรับบการประเมิน เครื่อข่ายภาคกลาง 1 ระหว่าง 25 -26 ต.ค 58

1DSC 1089 DSC 1066 DSC 1071 DSC 1072
DSC 1074 DSC 1075 DSC 1077 DSC 1078
DSC 1079 DSC 1083 DSC 1084 DSC 1086
DSC 1087 DSC 1088 DSC 1091 DSC 1095
DSC 1096 DSC 1097 DSC 1100 DSC 1101
DSC 1104 DSC 1105 DSC 1107 DSC 1110
DSC 1111 DSC 1112 DSC 1117 DSC 1118
DSC 1119 DSC 1122 DSC 1123 DSC 1127
DSC 1132 DSC 1133 DSC 1134 DSC 1137
DSC 1140 DSC 1142 DSC 1145 DSC 1147
DSC 1148 DSC 1149 DSC 1154 DSC 1155
DSC 1156 DSC 1157 DSC 1163 DSC 1167
DSC 1168 DSC 1172 DSC 1177 DSC 1178
DSC 1182 DSC 1187 DSC 1188 DSC 1189
DSC 1192.0 DSC 1192.3