ภาพกิจกรรม โครงการร่วมกันระหว่างเครื่อข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 1 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จากประเทศบาลี ระหว่าง 26 ต.ค - 16 พ.ย 2558

1a 1S  12394578 DSC 1198 DSC 1201
DSC 1202 DSC 1204 DSC 1206 DSC 1209
DSC 1211 DSC 1212 DSC 1213 DSC 1217
DSC 1218 DSC 1219 DSC 1220 DSC 1224
DSC 1226 DSC 1227 DSC 1230 DSC 1232
DSC 1235 DSC 1247 DSC 1248 DSC 1249
DSC 1250 DSC 1254 DSC 1255 DSC 1256
DSC 1258 DSC 1261 DSC 1262 DSC 1263
DSC 1265 DSC 1266 DSC 1269 DSC 1270
DSC 1275 DSC 1276 DSC 1280 DSC 1293
DSC 1304 DSC 1306 DSC 1311 DSC 1316
DSC 1317 DSC 1322 DSC 1323 DSC 1327
DSC 1330 DSC 1331 DSC 1349 DSC 1350
DSC 1352 DSC 1354 DSC 1357 DSC 1358
DSC 1359 DSC 1364 DSC 1371 DSC 1392
DSC 1403 DSC 1407 DSC 1409 DSC 1411
DSC 1415 DSC 1418 DSC 1431 DSC 1435
DSC 1436 DSC 1437 DSC 1440 DSC 1443
DSC 1445 DSC 1448 DSC 1449 DSC 1451
DSC 1452 DSC 1453 DSC 1459 DSC 1460
DSC 1461 DSC 1462 DSC 1465 DSC 1469
DSC 1472 DSC 1474 DSC 1477 DSC 1481
DSC 1484 DSC 1486 DSC 1490 DSC 1492
DSC 1499 DSC 1500 DSC 1501 DSC 1505
DSC 1507 DSC 1509 DSC 1516 DSC 1518
DSC 1519 DSC 1520 DSC 1522 DSC 1524
DSC 1525 DSC 1526 DSC 1527 DSC 1529
DSC 1544 DSC 1550 DSC 1553