ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันพระราชชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2558

a DSC 0918 DSC 0920 DSC 0925
DSC 0926 DSC 0927 DSC 0928 DSC 0931
DSC 0932 DSC 0934 DSC 0936 DSC 0937
DSC 0940 DSC 0942 DSC 0943 DSC 0946
DSC 0947 DSC 0948 DSC 0950 DSC 0953
DSC 0956 DSC 0957 DSC 0958 DSC 0960
DSC 0965 DSC 0968 DSC 0969 DSC 0972
DSC 0975 DSC 0977 DSC 0979 DSC 0980
DSC 0981 DSC 0982 DSC 0985 DSC 0987
DSC 0994 DSC 0996 DSC 1000 DSC 1008
DSC 1010 DSC 1015 DSC 1017 DSC 1023
DSC 1025 DSC 1026 DSC 1027 DSC 1031
DSC 1032 DSC 1036 DSC 1037 DSC 1038
DSC 1039 DSC 1040 DSC 1045 DSC 1047
DSC 1048 DSC 1054 DSC 1055 DSC 1059
DSC 1060 DSC 1062 DSC 1064