อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดีเด่น เข้ารับพระราชชทานรางวัล กับพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีพระราชทานปริญญาญาบัตร สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 ต.ค 58

1DSC 0700 2DSC 0598 3DSC 0594 DSC 0558
DSC 0561 DSC 0573 DSC 0584 DSC 0585
DSC 0590 DSC 0596 DSC 0597 DSC 0599
DSC 0644 DSC 0646 DSC 0705