ประชุมจัดทำแผนยุทธศาตร์เครือข่ายภาคกลาง 1 1-2 ตุลาคม 2558

DSC 0508 DSC 0509 DSC 0510 DSC 0511
DSC 0512 DSC 0514 DSC 0515 DSC 0516
DSC 0517 DSC 0518 DSC 0519 DSC 0520
DSC 0521 DSC 0522 DSC 0523 DSC 0524
DSC 0525 DSC 0526 DSC 0527 DSC 0529
DSC 0531 DSC 0532 DSC 0533 DSC 0534
DSC 0535 DSC 0536 DSC 0537 DSC 0538
DSC 0539 DSC 0540 DSC 0541 DSC 0542
DSC 0543 DSC 0544 DSC 0545 DSC 0546
DSC 0547 DSC 0548 DSC 0549 DSC 0550
DSC 0551 DSC 0552