สัมนา Great Leader เพิ่มศักยภาพผู้นำ ด้านการบริหาร ระหว่าง12-13 ต.ค 58

DSC 0905 1DSC 0902 DSC 0807 DSC 0809
DSC 0814 DSC 0817 DSC 0818 DSC 0820
DSC 0821 DSC 0822 DSC 0824 DSC 0830
DSC 0831 DSC 0832 DSC 0835 DSC 0836
DSC 0837 DSC 0838 DSC 0839 DSC 0842
DSC 0849 DSC 0856 DSC 0858 DSC 0861
DSC 0863 DSC 0865 DSC 0868 DSC 0870
DSC 0872 DSC 0873 DSC 0875 DSC 0876
DSC 0877 DSC 0878 DSC 0881 DSC 0886
DSC 0888 DSC 0889 DSC 0890 DSC 0891
DSC 0896 DSC 0903