พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศณียบัตร สถาบันพระบรมมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ตุลาคม 2558

0DSC 0653 1.2DSC 0675 10DSC 0686 11DSC 0687
12DSC 0678 13DSC 0688 14DSC 0689 15DSC 0690
16DSC 0691 17DSC 0672 18DSC 0673 19DSC 0694
2.0DSC 0676 20DSC 0698 21DSC 0696 22DSC 0707
23DSC 0709 24DSC 0713 25DSC 0695 26DSC 0647
27DSC 0798 28DSC 0799 29DSC 0802 2DSC 0680
30DSC 0801 31DSC 0804 (1) 4DSC 0681 5DSC 0682
6DSC 0683 7DSC 0684 8DSC 0677 9DSC 0685
DSC 0601 DSC 0602 DSC 0603 DSC 0604
DSC 0605 DSC 0606 DSC 0607 DSC 0609
DSC 0610 DSC 0611 DSC 0612 DSC 0613
DSC 0614 DSC 0615 DSC 0616 DSC 0617
DSC 0620 DSC 0621 DSC 0623 DSC 0630
DSC 0631 DSC 0632 DSC 0633 DSC 0634
DSC 0635 DSC 0637 DSC 0638 DSC 0639
DSC 0640 DSC 0641 DSC 0642 DSC 0650
DSC 0655 DSC 0658 DSC 0665 DSC 0670
DSC 0714 DSC 0715 DSC 0717 DSC 0720
DSC 0721 DSC 0723 DSC 0724 DSC 0725
DSC 0726 DSC 0728 DSC 0730 DSC 0731
DSC 0732 DSC 0733 DSC 0734 DSC 0735
DSC 0736 DSC 0738 DSC 0739 DSC 0740
DSC 0741 DSC 0742 DSC 0743 DSC 0744
DSC 0747 DSC 0748 DSC 0749 DSC 0750
DSC 0751 DSC 0752 DSC 0753 DSC 0761
DSC 0762 DSC 0763 DSC 0764 DSC 0766
DSC 0768 DSC 0769 DSC 0770 DSC 0771
DSC 0772 DSC 0773 DSC 0774 DSC 0775
DSC 0776 DSC 0777 DSC 0778 DSC 0779
DSC 0780 DSC 0781 DSC 0782 DSC 0783
DSC 0784 DSC 0785 DSC 0787 DSC 0788
DSC 0789 DSC 0795 DSC 0797.1 DSC 0797.2