พิธีรำลึก 119 ปี ชาตกาล พันโทหลวงนิชย์ เวชชวิศิษฏ์ วันที่ 29 กันยายน 2558

1a 1DSC 0410 4DSC 0428 5DSC 0430
6DSC 0414 7DSC 0475 8DSC 0478 9DSC 0479
DSC 0406 DSC 0416 DSC 0417 DSC 0418
DSC 0419 DSC 0420 DSC 0421 DSC 0423
DSC 0424 DSC 0425 DSC 0427 DSC 0432
DSC 0435 DSC 0436 DSC 0440 DSC 0441
DSC 0442 DSC 0443 DSC 0444 DSC 0445
DSC 0446 DSC 0447 DSC 0448 DSC 0450
DSC 0453 DSC 0456 DSC 0457 DSC 0458
DSC 0459 DSC 0460 DSC 0461 DSC 0464
DSC 0465 DSC 0467 DSC 0468 DSC 0469
DSC 0471 DSC 0472 DSC 0474 DSC 0481
DSC 0482 DSC 0484 DSC 0485 DSC 0486
DSC 0487 DSC 0488 DSC 0489 DSC 0490
DSC 0493 DSC 0494 DSC 0496 DSC 0497
DSC 0498 DSC 0499 DSC 0500 DSC 0501