งานมุทิตาจิตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558

1a 1DSC 0344 2DSC 0345 3DSC 0237
4DSC 0223 DSC 0212 DSC 0214 DSC 0215
DSC 0217 DSC 0219 DSC 0220 DSC 0221
DSC 0222 DSC 0226 DSC 0227 DSC 0228
DSC 0229 DSC 0230 DSC 0231 DSC 0232
DSC 0240 DSC 0241 DSC 0244 DSC 0245
DSC 0246 DSC 0247 DSC 0248 DSC 0249
DSC 0250 DSC 0251 DSC 0252 DSC 0253
DSC 0256 DSC 0257 DSC 0260 DSC 0261
DSC 0262 DSC 0264 DSC 0266 DSC 0267
DSC 0268 DSC 0271 DSC 0272 DSC 0273
DSC 0274 DSC 0275 DSC 0276 DSC 0277
DSC 0278 DSC 0279 DSC 0280 DSC 0281
DSC 0282 DSC 0283 DSC 0284 DSC 0285
DSC 0286 DSC 0287 DSC 0291 DSC 0292
DSC 0293 DSC 0296 DSC 0297 DSC 0300
DSC 0301 DSC 0302 DSC 0303 DSC 0305
DSC 0306 DSC 0307 DSC 0308 DSC 0311
DSC 0316 DSC 0318 DSC 0319 DSC 0320
DSC 0322 DSC 0323 DSC 0324 DSC 0326
DSC 0327 DSC 0328 DSC 0329 DSC 0330
DSC 0331 DSC 0332 DSC 0333 DSC 0334
DSC 0335 DSC 0336 DSC 0337 DSC 0338
DSC 0342 DSC 0343 DSC 0346 DSC 0348
DSC 0350 DSC 0355 DSC 0358 DSC 0364
DSC 0365 DSC 0368 DSC 0372 DSC 0373
DSC 0374 DSC 0375 DSC 0376 DSC 0377
DSC 0379 DSC 0381 DSC 0382 DSC 0383
DSC 0386 DSC 0389 DSC 0393 DSC 0397
DSC 0398 DSC 0399 DSC 0400 DSC 0401
DSC 0403