โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ' สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง' 13 - 17 กรกฎาคม 2558

1DSC 8980 2DSC 8963 DSC 8788 DSC 8789
DSC 8790 DSC 8793 DSC 8794 DSC 8797
DSC 8798 DSC 8799 DSC 8801 DSC 8803
DSC 8805 DSC 8807 DSC 8808 DSC 8809
DSC 8810 DSC 8811 DSC 8813 DSC 8817
DSC 8820 DSC 8821 DSC 8827 DSC 8831
DSC 8836 DSC 8837 DSC 8842 DSC 8848
DSC 8850 DSC 8854 DSC 8856 DSC 8857
DSC 8858 DSC 8859 DSC 8863 DSC 8872
DSC 8877 DSC 8878 DSC 8885 DSC 8886
DSC 8888 DSC 8889 DSC 8890 DSC 8906
DSC 8907 DSC 8908 DSC 8919 DSC 8921
DSC 8925 DSC 8928 DSC 8929 DSC 8932
DSC 8937 DSC 8939 DSC 8941 DSC 8944
DSC 8945 DSC 8947 DSC 8948 DSC 8950
DSC 8953 DSC 8955 DSC 8957 DSC 8959
DSC 8960 DSC 8961 DSC 8966 DSC 8967
DSC 8968 DSC 8969 DSC 8972 DSC 8974
DSC 8976 DSC 8977