อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทักษะ การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่าง วันที่ 2-5 ก.ค 2558
1DSC_8461
2DSC_8466
3DSC_8470
4DSC_8465
5DSC_8471
5DSC_8532
6DSC_8539
7DSC_8500
8DSC_8674
CSC_8657
CSC_8695
CSC_8700
DSC_8458
DSC_8460
DSC_8472
DSC_8475
DSC_8476
DSC_8477
DSC_8479
DSC_8480
DSC_8481
DSC_8482
DSC_8486
DSC_8487
DSC_8488
DSC_8491
DSC_8494
DSC_8496
DSC_8497
DSC_8502
DSC_8505
DSC_8506
DSC_8512
DSC_8517
DSC_8518
DSC_8520
DSC_8527
DSC_8528
DSC_8530
DSC_8537
DSC_8541
DSC_8542
DSC_8544
DSC_8545
DSC_8546
DSC_8547
DSC_8548
DSC_8553
DSC_8561
DSC_8562
DSC_8569
DSC_8572
DSC_8575
DSC_8577
DSC_8579
DSC_8580
DSC_8583
DSC_8585
DSC_8586
DSC_8588
DSC_8590
DSC_8592
DSC_8595
DSC_8596
DSC_8598
DSC_8599
DSC_8601
DSC_8602
DSC_8604
DSC_8605
DSC_8608
DSC_8616
DSC_8621
DSC_8623
DSC_8624
DSC_8628
DSC_8630
DSC_8631
DSC_8632
DSC_8633
DSC_8634
DSC_8635
DSC_8636
DSC_8638
DSC_8640
DSC_8642
DSC_8644
DSC_8645
DSC_8647
DSC_8651
DSC_8652
DSC_8653
DSC_8659
DSC_8660
DSC_8661
DSC_8662
DSC_8666
DSC_8669
DSC_8673
DSC_8679
DSC_8681
DSC_8682
DSC_8683
DSC_8684
DSC_8685
DSC_8687
DSC_8688
DSC_8689
DSC_8696
DSC_8709
DSC_8710
DSC_8711
DSC_8712
DSC_8715
DSC_8718
DSC_8719
DSC_8720
DSC_8721
DSC_8723
DSC_8724
DSC_8725
DSC_8727
DSC_8729
DSC_8730
DSC_8731
DSC_8732
DSC_8733
DSC_8736
DSC_8737
DSC_8739
DSC_8740
DSC_8743