บรรเลงดนตรถวายพระพร ณ สถานีวิทยุ อส. พระตำหนักสวนจิตลดา

20150326 5881 20150326 1904 20150326 3263 20150326 5934
20150326 6490 20150326 6934