พีธีรับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รุ่นที่ 66

a DSC 0048 DSC 0038 DSC 0046
DSC 0049 DSC 0056 DSC 0057 DSC 0068
DSC 0081 DSC 1094 DSC 1095 DSC 1100
DSC 1107 DSC 1110 DSC 1116 DSC 1118
DSC 1123 DSC 1126 DSC 1128 DSC 1129
DSC 1133 b DSC 1136 DSC 1140
DSC 1141 DSC 1142 DSC 1143 DSC 1144
DSC 1149 DSC 1150 DSC 1151 DSC 1154
DSC 1159 DSC 1166 DSC 1187 DSC 1190
DSC 1215 DSC 1217 DSC 1220 DSC 1234
DSC 0103 DSC 0112 DSC 0114 DSC 0126
DSC 0128 DSC 0130 DSC 0131 DSC 0136
DSC 0137 DSC 0139 DSC 0140 DSC 0141
DSC 0145 DSC 0147 DSC 0149 DSC 0150
DSC 0151 DSC 0152 DSC 0154 DSC 0155
DSC 0156 DSC 0158 DSC 0159 DSC 0160
DSC 0162 DSC 0164 DSC 0165 DSC 0166
DSC 0167 DSC 1239 DSC 1273 DSC 1330
DSC 1337 DSC 1351 DSC 1354 DSC 1356
DSC 1360 DSC 1364 DSC 1374 DSC 1381
DSC 1384 DSC 1386 DSC 1392 DSC 1398
DSC 1400 DSC 1417 DSC 1430 DSC 1431