กิจกรรมอำลาสมเด็จย่า ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รุ่นที่ 66

A DSC 0721 DSC 0723 DSC 0735
DSC 0748 DSC 0753 DSC 0768 DSC 0772
DSC 0775 DSC 0798 DSC 0800 DSC 0812
DSC 0813 DSC 0814 DSC 0815 DSC 0844
DSC 0845 DSC 0857 DSC 0859 DSC 0867
DSC 0879 DSC 0880 DSC 0882 DSC 0887
DSC 0893 DSC 0897 DSC 0900 DSC 0902
DSC 0903 DSC 0906 DSC 0908 DSC 0914
DSC 0917 DSC 0923 DSC 0924 DSC 0926
DSC 0927 DSC 0935 DSC 0944 DSC 0950
DSC 0952 DSC 0959 DSC 0961 DSC 0963
DSC 0964 DSC 0965 DSC 0966 DSC 0968
DSC 0972 DSC 0975 DSC 0978 DSC 0979
DSC 0981 DSC 0982 DSC 0983 DSC 0984
DSC 0986 DSC 0987 DSC 0989 DSC 0990
DSC 0991 DSC 0992 DSC 0993 DSC 0995
DSC 0996 DSC 1009 DSC 1015