ครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีกรุงเทพ 69 ปี วันที่ 2 มิถุนายน 2558

DSC 8329 DSC 8330 DSC 8333 DSC 8334
DSC 8336 DSC 8337 DSC 8338 DSC 8339
DSC 8340 DSC 8341 DSC 8343 DSC 8344
DSC 8345 DSC 8346 DSC 8347 DSC 8348
DSC 8351 DSC 8353 DSC 8354 DSC 8355
DSC 8356 DSC 8357 DSC 8358 DSC 8359
DSC 8363 DSC 8365 DSC 8366 DSC 8367
DSC 8368 DSC 8369 DSC 8377 DSC 8378
DSC 8379 DSC 8380 DSC 8387 DSC 8388
DSC 8389 DSC 8396 DSC 8402 DSC 8403
DSC 8411 DSC 8417 DSC 8422 DSC 8430
DSC 8435 DSC 8436 DSC 8440 DSC 8442
DSC 8447 DSC 8449