คณะจาก รร.รามาเยี่ยมชม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

DSC 5900 DSC 5902 DSC 5911 DSC 5912
DSC 5920 DSC 5923 DSC 5926 DSC 5933
DSC 5935 DSC 5942 DSC 5943 DSC 5945
DSC 5947 DSC 5949 DSC 5950 DSC 5951
DSC 5956 DSC 5958 DSC 5961 DSC 5962
DSC 5963 DSC 5967 DSC 5971 DSC 5973
DSC 5980 DSC 5981 DSC 5984 DSC 5988
DSC 5989 DSC 5992 DSC 5996 DSC 6000
DSC 6005 DSC 6008 DSC 6011 DSC 6014
DSC 6024 DSC 6027 DSC 6030 DSC 6032
DSC 6035 DSC 6039 DSC 6040 DSC 6041
DSC 6042 DSC 6043 DSC 6044 DSC 6048