กิจกรรมอบรมธรรมะ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558

a b c d
DSC 0218 DSC 0235 DSC 0240 DSC 0278
DSC 0280 DSC 0296 DSC 0303 DSC 0304
DSC 0305 DSC 0307 DSC 0310 DSC 0323
DSC 0327 DSC 0329 DSC 0384 DSC 0388
DSC 0410 DSC 0412 DSC 0415 DSC 0449
DSC 0456 DSC 0500 DSC 0519 DSC 0520
DSC 0521 DSC 0543 DSC 0555 DSC 0564
DSC 0565 DSC 0567 DSC 0568 DSC 0571
DSC 0591 DSC 0592 - Copy DSC 0592 DSC 0598
DSC 0610 DSC 0625 DSC 0634 DSC 0635
DSC 0640 DSC 0655 DSC 0673