โครงการประกวดเต้น Dance for health โคงการยุวทูตเบาหวาน 24 มกราคม 2558

DSC 4452 DSC 4387 DSC 4391 DSC 4395
DSC 4399 DSC 4401 DSC 4403 DSC 4405
DSC 4406 DSC 4407 DSC 4408 DSC 4410
DSC 4412 DSC 4416 DSC 4418 DSC 4419
DSC 4420 DSC 4423 DSC 4424 DSC 4425
DSC 4427 DSC 4437 DSC 4438 DSC 4439
DSC 4442 DSC 4443 DSC 4444 DSC 4445
DSC 4446 DSC 4447 DSC 4448 DSC 4449
DSC 4450 DSC 4453 DSC 4455 DSC 4462
DSC 4463