กิจกรรมปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ 22 มกราคม 2558

DSC 3817 DSC 3819 DSC 3820 DSC 3821
DSC 3822 DSC 3823 DSC 3824 DSC 3825
DSC 3827 DSC 3829 DSC 3830 DSC 3831
DSC 3835 DSC 3837 DSC 3838 DSC 3839
DSC 3840 DSC 3841 DSC 3842 DSC 3844
DSC 3845 DSC 3847 DSC 3848 DSC 3849
DSC 3850 DSC 3853 DSC 3854 DSC 3856
DSC 3857 DSC 3858 DSC 3859 DSC 3860
DSC 3862 DSC 3864 DSC 3868