งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2015 วันที่ 7 มกราคม 2558

DSC 3782 DSC 3784 DSC 3786 DSC 3787
DSC 3790 DSC 3793 DSC 3794 DSC 3795
DSC 3796 DSC 3797 DSC 3798 DSC 3799
DSC 3801 DSC 3803 DSC 3804 DSC 3805
DSC 3806 DSC 3807 DSC 3808 DSC 3809
DSC 3810 DSC 3811 DSC 3812 DSC 3813
DSC 3814