การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนากาให้เหตุผลทางคลีนิค การพัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม ” 6 มกราคม 2558

1DSC 3436 DSC 3412 DSC 3413 DSC 3416
DSC 3420 DSC 3423 DSC 3424 DSC 3425
DSC 3426 DSC 3428 DSC 3429 DSC 3431
DSC 3432 DSC 3433 DSC 3438 DSC 3439
DSC 3442 DSC 3443 DSC 3444 DSC 3446
DSC 3448