นิทรรศการ งานสุตินอกรอบ นศ. ชั้นปีที่ 3 รุ่น 67 ณ. ลานสายหยุด 15 ธ.ค 57

1DSC 2361 DSC 2356 DSC 2358 DSC 2360
DSC 2363 DSC 2364 DSC 2365 DSC 2366
DSC 2369 DSC 2370 DSC 2371 DSC 2373
DSC 2377 DSC 2380 DSC 2382 DSC 2384
DSC 2389 DSC 2390 DSC 2392 DSC 2397
DSC 2399 DSC 2400 DSC 2401 DSC 2402
DSC 2403 DSC 2404 DSC 2406 DSC 2407
DSC 2408 DSC 2409 DSC 2419 DSC 2420
DSC 2422 DSC 2423 DSC 2424 DSC 2425
DSC 2427