รับหมวกรุ่น และเข็มเครื่องหมาย น.ศ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 68 วันที่ 20 พ.ย 57

1DSC 1038 2 DSC 1042 5DSC 1053 6DSC 1169
7DSC 1163 8DSC 1072 9DSC 1054 1416590879947
DSC 0908 DSC 0910 DSC 0913 DSC 0915
DSC 0916 DSC 0917 DSC 0918 DSC 0923
DSC 0926 DSC 0931 DSC 0935 DSC 0937
DSC 0940 DSC 0943 DSC 0946 DSC 0949
DSC 0954 DSC 0957 DSC 0958 DSC 0960
DSC 0964 DSC 0966 DSC 0969 DSC 0971
DSC 0973 DSC 0977 DSC 0980 DSC 0981
DSC 0983 DSC 0985 DSC 0986 DSC 0988
DSC 0989 DSC 0990 DSC 0993 DSC 0999
DSC 1000 DSC 1001 DSC 1002 DSC 1005
DSC 1006 DSC 1007 DSC 1008 DSC 1010
DSC 1012 DSC 1013 DSC 1015 DSC 1016
DSC 1018 DSC 1019 DSC 1022 DSC 1025
DSC 1026 DSC 1029 DSC 1033 DSC 1035
DSC 1036 DSC 1045 DSC 1059 DSC 1060
DSC 1063 DSC 1068 DSC 1070 DSC 1073
DSC 1074 DSC 1075 DSC 1076 DSC 1077
DSC 1078 DSC 1080 DSC 1084 DSC 1087
DSC 1089 DSC 1091 DSC 1094 DSC 1095
DSC 1096 DSC 1099 DSC 1100 DSC 1101
DSC 1102 DSC 1107 DSC 1110 DSC 1112
DSC 1114 DSC 1115 DSC 1116 DSC 1119
DSC 1122 DSC 1124 DSC 1128 DSC 1129
DSC 1131 DSC 1139 DSC 1142 DSC 1143
DSC 1144 DSC 1145 DSC 1150 DSC 1152
DSC 1157 DSC 1160 DSC 1173 DSC 1178
DSC 1179 DSC 1182