พิธีปิดหลักสูตรนานาชาติรุ่นที่ 15 และ ครูคลีนิค รุ่นที่ 8 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

1IMG 9502 2DSC 1821 3DSC 1817 4DSC 1818
5DSC 1807 6DSC 1825 DSC 0141 DSC 0146
DSC 0148 DSC 0152 DSC 0155 DSC 0184
DSC 0188 DSC 0191 DSC 0209 DSC 0244
DSC 0254 DSC 0259 DSC 0268 DSC 0270
DSC 1667 DSC 1686 DSC 1689 DSC 1697
DSC 1699 DSC 1704 DSC 1706 DSC 1707
DSC 1712 DSC 1713 DSC 1715 DSC 1718
DSC 1719 DSC 1735 DSC 1738 DSC 1739
DSC 1744 DSC 1747 DSC 1749 DSC 1752
DSC 1761 DSC 1762 DSC 1767 DSC 1771
DSC 1773 DSC 1774 DSC 1775 DSC 1779
DSC 1782 DSC 1787 DSC 1792 DSC 1795
DSC 1805 DSC 1813 DSC 1826 DSC 1827
DSC 1832 DSC 1834 DSC 1836 DSC 1841
IMG 9500 IMG 9504 IMG 9506 IMG 9508
IMG 9511 IMG 9515 IMG 9525 IMG 9526
IMG 9528