ภาพกิจกรรม รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ.สวนอัมพร รอบบ่าย นศ.รุ่น ๖๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

1 DSC 5630 2 DSC 5952 3 DSC 5968 4 DSC 5969
5 DSC 5937 6DSC 6178 DSC 5907 DSC 5909
DSC 5913 DSC 5915 DSC 5917 DSC 5920
DSC 5922 DSC 5923 DSC 5928 DSC 5932
DSC 5935 DSC 5943 DSC 5944 DSC 5956
DSC 5957 DSC 5961 DSC 5973 DSC 5975
DSC 5982 DSC 5986 DSC 5988 DSC 5991
DSC 5997 DSC 6006 DSC 6009 DSC 6012
DSC 6014 DSC 6017 DSC 6021 DSC 6022
DSC 6024 DSC 6026 DSC 6028 DSC 6030
DSC 6032 DSC 6035 DSC 6036 DSC 6037
DSC 6038 DSC 6039 DSC 6040 DSC 6041
DSC 6042 DSC 6043 DSC 6044 DSC 6048
DSC 6049 DSC 6050 DSC 6052 DSC 6054
DSC 6055 DSC 6057 DSC 6059 DSC 6061
DSC 6062 DSC 6063 DSC 6066 DSC 6069
DSC 6070 DSC 6073 DSC 6074 DSC 6079
DSC 6082 DSC 6085 DSC 6090 DSC 6091
DSC 6092 DSC 6094 DSC 6096 DSC 6097
DSC 6098 DSC 6100 DSC 6101 DSC 6102
DSC 6103 DSC 6162 DSC 6163 DSC 6166
DSC 6168 DSC 6175 DSC 6182 DSC 6186
DSC 6191 DSC 6192 DSC 6196 DSC 6199
DSC 6200 DSC 6205 DSC 6209 DSC 6210
DSC 6211 DSC 6212 DSC 6213 DSC 6214
DSC 6215 DSC 6216 DSC 6217 DSC 6218
DSC 6219 DSC 6220 DSC 6221 DSC 6222
DSC 6223 DSC 6224 DSC 6225 DSC 6226
DSC 6229 DSC 6230 DSC 6232 DSC 6233
DSC 6239 DSC 6240 DSC 6241 DSC 6242
DSC 6243 DSC 6245 DSC 6246 DSC 6247
DSC 6248 DSC 6249 DSC 6250 DSC 6251
DSC 6253 DSC 6255 DSC 6256 DSC 6260
DSC 6261 DSC 6263 DSC 6265 DSC 6269
DSC 6272 DSC 6274 DSC 6277.1 DSC 6277
DSC 6279