การสัมนา เรื่องการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียน ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

DSC 5545 DSC 5552 DSC 5554 DSC 5556
DSC 5563 DSC 5564 DSC 5565 DSC 5566
DSC 5567 DSC 5568 DSC 5569 DSC 5570
DSC 5571 DSC 5573 DSC 5574 DSC 5575
DSC 5603 DSC 5609 DSC 5605 DSC 5604
DSC 5601 DSC 5599 DSC 5596 DSC 5594
DSC 5592 DSC 5591 DSC 5590 DSC 5589
DSC 5580 DSC 5578 DSC 5572 DSC 5557
DSC 5547 DSC 5546 DSC 5550