วันครบรอบวันสถาปณา ๖๘ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ๕ มิ.ย ๕๗

01DSC 5318 02DSC 5328 03DSC 5330 04DSC 5331
05DSC 5332 06DSC 5334 07DSC 5338 08DSC 5340
09DSC 5323 10DSC 5361 DSC 5319 DSC 5320
DSC 5355 DSC 5356 DSC 5359 DSC 5363
DSC 5364 DSC 5366 DSC 5367 DSC 5368
DSC 5371 DSC 5375 DSC 5376 DSC 5383
DSC 5386 DSC 5388 DSC 5389 DSC 5394
DSC 5395 DSC 5396 DSC 5397 DSC 5398
DSC 5399 DSC 5400 DSC 5401 DSC 5402
DSC 5403 DSC 5404 DSC 5405 DSC 5406
DSC 5409 DSC 5410 DSC 5411 DSC 5415
DSC 5418 DSC 5426 DSC 5432 DSC 5433
DSC 5437 DSC 5439 DSC 5440 DSC 5442
DSC 5444 DSC 5449 DSC 5455 DSC 5458
DSC 5462 DSC 5463 DSC 5464 DSC 5467
DSC 5473 DSC 5476 DSC 5480 DSC 5481
DSC 5482 DSC 5485 DSC 5488 DSC 5489
DSC 5491 DSC 5494 DSC 5495