ภาพกิจกรรมงานบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษให้กับ Precepter ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ พถษภาคม ๒๕๕๗

DSC 4272 DSC 4274 DSC 4275 DSC 4277
DSC 4278 DSC 4282 DSC 4398 DSC 4399
DSC 4402 DSC 4403 DSC 4458 DSC 4459
DSC 4463 DSC 4464 DSC 4465 DSC 4466
DSC 4467 DSC 4468 DSC 4469 DSC 4470
DSC 4471 DSC 4472 DSC 4473 DSC 4474
DSC 4475 DSC 4476 DSC 4477 DSC 4478
DSC 4479 DSC 4480 DSC 4481 DSC 4482
DSC 4485 DSC 4487 DSC 4488 DSC 4489
DSC 4490 DSC 4491 DSC 4493 DSC 4495
DSC 4497 DSC 4502 DSC 4503 DSC 4505
DSC 4510 DSC 4511 DSC 4512 DSC 4515