ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีแจ๊สสด ของชมรมดนตรีสากลให้ผู้ป่วยฟังในวันพยาบาลสากล ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๑ รพ.ราชวิถี ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

1 DSC 4323 DSC 4324 DSC 4333
DSC 4349 DSC 4352 DSC 4354 DSC 4355
DSC 4364 DSC 4372 DSC 4373 DSC 4374
DSC 4376 DSC 4385 DSC 4327 DSC 4326
DSC 4325 DSC 4304 2DSC 4303 DSC 4298
3DSC DSC 4386 DSC 4371 DSC 4370
DSC 4365 DSC 4362 DSC 4358 DSC 4348
DSC 4341 DSC 4335 DSC 4334 DSC 4332
DSC 4322 DSC 4320 4DSC 4317 DSC 4316
DSC 4315 DSC 4305 DSC 4302 5DSC 4388