กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษา รุ่นที่ ๖๖-๖๗-๖๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

DSC 4275 DSC 4105 DSC 4189 DSC 4190
4DSC 4235 DSC 4259 DSC 4166 DSC 4160
DSC 4159 DSC 4158 DSC 4156 DSC 4151
DSC 4148 DSC 4139 DSC 4127 DSC 4121
DSC 4118 DSC 4115 DSC 4112 DSC 4107
DSC 4103 DSC 4102 DSC 4101 1DSC 4100
DSC 4098 DSC 4095 DSC 4090 DSC 4268
DSC 4262 DSC 4250 DSC 4248 DSC 4246
3DSC 4242 DSC 4232 2DSC 4228 DSC 4227
DSC 4226 DSC 4223 DSC 4222 DSC 4208
DSC 4200 DSC 4196 DSC 4185 DSC 4180
DSC 4179 DSC 4169 DSC 4271 DSC 4130
DSC 4091 CSC 4145 DSC 4269 DSC 4266
DSC 4263