คณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก โรงเรียน พยาบาล รามาธิบดี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
1 DSC_2544 DSC_2548 DSC_2549 DSC_2557
DSC_2561 DSC_2550 DSC_2551 DSC_2599
DSC_2602 DSC_2614 DSC_2616 DSC_2621
DSC_2622 DSC_2623 DSC_2624 DSC_2633
DSC_2608 DSC_2594 DSC_2590 DSC_2585
DSC_2555 DSC_2553