ภาพงาน พิธีรับทรานสคริป นศ.พยบ.รุ่นที่ 65 ประจำปี 2556 วันที่ 14 มีนาคม 2557

bcn65 MG 0001.00 MG 0001.0 MG 0001.1
MG 0001.2.1 MG 0001.2.2 MG 0001.2 MG 0001.3
MG 0001.4 MG 0001.5 MG 0002 MG 0010
MG 0011 MG 0012 MG 0013 MG 0036
MG 0037 MG 0055 MG 0058 MG 0059
MG 0061 MG 0062 MG 0064.1 MG 0064.2
MG 0064 MG 0065.1 MG 0065.2.1 MG 0065.2.2
MG 0065.3 MG 0065.4 MG 066.2 MG 0067.1
MG 0067.2 MG 0067 MG 0068.1 MG 0068.2
MG 0068.3 MG 0068.4 MG 0069.1 MG 0069.2.2
MG 0069.2 MG 0069.4 MG 0069.5 MG 0069.6
MG 0069.7 MG 0069 MG 0070 MG 0075
MG 0078 MG 0081 MG 0084 MG 0087
MG 0091 MG 0101 MG 0103.2 MG 0103
MG 0104 MG 0105.0 MG 0105.1.2 MG 0105.3
MG 0105.5 MG 0105.6 MG 0243.1.2 MG 0243.1.3
MG 0243.1.4 MG 0243.1.5 MG 0243.1.6 MG 0243.1.7
MG 0243.1.8 MG 0243.1.9 MG 0243.1.10 MG 0243.1.12
MG 0243.1.13 MG 0243.1.14 MG 0243.1.15 MG 0243.1.16
MG 0243.1.17 MG 0243.1.18 MG 0243.1.19 MG 0243.1.20
MG 0243.1.97 MG 0243.1.110 MG 0243.1 MG 0243
MG 0244 MG 0245 MG 0247 MG 0248
MG 0251 MG 0253 MG 0254 MG 0255
MG 0258 MG 0260 MG 0261 MG 0263
MG 0265 MG 0266 MG 0268 MG 0269
MG 0270 8 1096947 664282420297574 50416714 o[1] 1743545 10202718599021975 1981954064 n[1]
1966914 10202748893659322 87112959 n[2] 10013858 4030169290380 1128249060 n[1] DSC 1764 DSC 1765
DSC 1768 DSC 1779 DSC 1780 DSC 1781
DSC 1783 DSC 1785 DSC 6061 DSC 6067
DSC 6076 DSC 6077 DSC 6080 DSC 6087
DSC 6092 DSC 6098 DSC 6103 DSC 6109
DSC 6114 DSC 6126 DSC 6129 DSC 6135
DSC 6142 DSC 6148 DSC 6155 DSC 6159
DSC 6162 DSC 6164 DSC 6171 DSC 6174
DSC 6183 DSC 6187 DSC 6191 DSC 6196
DSC 6202 DSC 6211 DSC 6213 DSC 6218
DSC 6223 DSC 6225 DSC 6237 DSC 6238
DSC 6247 DSC 6259 DSC 6264 DSC 6266
DSC 6273 DSC 6277 DSC 6278 DSC 6283
DSC 6287 DSC 6291 DSC 6295 IMG 0218
IMG 2313 IMG 2314 IMG 2315 IMG 2316
IMG 2317 IMG 2319 IMG 2320 IMG 2321
IMG 2322 IMG 2323 IMG 2324 IMG 2325
IMG 2327 IMG 2328 IMG 2329.2 IMG 2330
IMG 2331 IMG 2332.2 IMG 2332 IMG 2333
IMG 2334 IMG 2335 IMG 2336 IMG 2338
IMG 2341 IMG 2346 oooo