งานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.กรุงเทพ ปี ๒๕๕๗

DSC 0725 DSC 0724 DSC 0730.0 DSC 0730.1
DSC 0730.2 DSC 0732 DSC 0733 DSC 0736
DSC 0737 DSC 0740 DSC 0743 DSC 0745
DSC 0746 DSC 0748 DSC 0750 DSC 0754
DSC 0755 DSC 0756 DSC 0758 DSC 0760
DSC 0765 DSC 0768 DSC 0773 DSC 0776
DSC 0777 DSC 0779 DSC 0781 DSC 0782
DSC 0783 DSC 0787 DSC 0789 DSC 0790
DSC 0794 DSC 0798 DSC 0800 DSC 0802
DSC 0805 DSC 0811 DSC 0812 DSC 0813
DSC 0816 DSC 0818 DSC 0820 DSC 0821
DSC 0829 DSC 0830 DSC 0834 DSC 0839
DSC 0846 DSC 0847