กิจกรรมสุนทรียสนทนาระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์ภาคผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

DSC 0063 DSC 0068 DSC 0081 DSC 0082
DSC 0087 DSC 0090 DSC 0093 DSC 0097
DSC 0101 DSC 0106 DSC 0107 DSC 0109
DSC 0113 DSC 0114 DSC 0117 DSC 0123
DSC 0124 DSC 0127 DSC 0129 DSC 0131
DSC 0138 DSC 0140 DSC 0142 DSC 0145
DSC 0150 DSC 0153 DSC 0155 DSC 0163
DSC 0170 DSC 0171 DSC 0175 DSC 0177
DSC 0180 DSC 0181 DSC 0183 DSC 0184
DSC 0185 DSC 0186 DSC 0192 DSC 0194
DSC 0195 DSC 0196 DSC 0198 DSC 0199
DSC 0200 DSC 0201 DSC 0202 DSC 0203
DSC 0204 DSC 0206 DSC 0207 DSC 0208
DSC 0209 DSC 0210 DSC 0211 DSC 0212
DSC 0215 DSC 0218