บรรยายการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนูยษ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖