อบรม การนำเข้าฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
DSC 9414
DSC 9415
DSC 9416
DSC 9417
DSC 9418
DSC 9419
DSC 9420
DSC 9421
DSC 9422
DSC 9423
DSC 9425
DSC 9426
DSC 9427
DSC 9428
DSC 9430
DSC 9431
jAlbum photography website storage, Gromit 9.2