ภาพ ผู้บริหารและ นักรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอินโดนีเซีย จากสถาบัน eka harap palangka rayaa and University of Muhammudiyha Perwokerto Date 21october 2013
0-DSC 7628
1-DSC 7597
2-DSC 7599
3-DSC 7594
4-DSC 7603
4-DSC 7625
5-DSC 7607
6-DSC 7609
7-DSC 7627
8-DSC 7619
9-DSC 7592
DSC 7590
DSC 7604
DSC 7615
DSC 7616
DSC 7618
DSC 7620
DSC 7622
DSC 7626
DSC 7630
DSC 7635
jAlbum image gallery software, Gromit 9.2