ตัวแทนผู้บริหารจาก รพ.อังกอร์ ประเทศ combodia มาเยี่ยมชม ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
DSC 7457
DSC 7458
DSC 7459
DSC 7460
DSC 7461
DSC 7467
DSC 7470
DSC 7478
DSC 7483
DSC 7496
DSC 7505
DSC 7506
DSC 7512
DSC 7513
DSC 7516
jAlbum photography website storage, Gromit 9.2