ภาพงานเกษียณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วพบ.กรุงเทพ ประจำปี ๕๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

head 1.1DSC 6447 1.2DSC 6354 2DSC 6374
4.DSC 6494 5DSC 6435 6DSC 6342 7DSC 6366
8DSC 6346 9DSC 6489 10DSC 6446 DSC 6326
DSC 6329 DSC 6330 DSC 6331 DSC 6332
DSC 6334 DSC 6337 DSC 6338 DSC 6339
DSC 6341 DSC 6344 DSC 6347 DSC 6348
DSC 6349 DSC 6350 DSC 6351 DSC 6352
DSC 6355 DSC 6356 DSC 6358 DSC 6359
DSC 6360 DSC 6361 DSC 6364 DSC 6365
DSC 6370 DSC 6381 DSC 6382 DSC 6393
DSC 6394 DSC 6398 DSC 6399 DSC 6400
DSC 6401 DSC 6403 DSC 6405 DSC 6406
DSC 6413 DSC 6415 DSC 6418 DSC 6421
DSC 6422 DSC 6424 DSC 6428 DSC 6429
DSC 6430 DSC 6434 DSC 6438 DSC 6439
DSC 6448 DSC 6449 DSC 6450 DSC 6452
DSC 6456 DSC 6460 DSC 6462 DSC 6467
DSC 6470 DSC 6471 DSC 6475 DSC 6476
DSC 6478 DSC 6480 DSC 6481 DSC 6482
DSC 6483 DSC 6484 DSC 6487 DSC 6491
DSC 6493 DSC 63982 DSC 63992 DSC 64102
DSC 64201 DSC 64212 DSC 64592