ประกวดมารยาทไทยกับ ธนาคารธนชาติ ๒-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

1 2 DSCN9979 DSCN9981
DSCN9983 DSCN9985 DSCN9986