พิธีวางพานพุ่ม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช้าวันที่18 ก.ค 56

0 DSC 4068. 1 DSC 4127 2 DSC 4058. 3 DSC 4082
5 DSC 4075 6 DSC 4120 7 DSC 4131 8 DSC 4111
9 DSC 4114 10 DSC 4115 11 DSC 4122 12 DSC 4124
13 DSC 4126 DSC 4055 DSC 4056 DSC 4059
DSC 4060 DSC 4061 DSC 4062 DSC 4063
DSC 4064 DSC 4065 DSC 4067 DSC 4069
DSC 4070 DSC 4071 DSC 4072 DSC 4073
DSC 4076 DSC 4077 DSC 4078 DSC 4079
DSC 4080 DSC 4081 DSC 4083 DSC 4085
DSC 4086 DSC 4087 DSC 4088 DSC 4089
DSC 4090 DSC 4091 DSC 4092 DSC 4093
DSC 4094 DSC 4095 DSC 4096 DSC 4098
DSC 4099 DSC 4100 DSC 4102 DSC 4103
DSC 4104 DSC 4106 DSC 4107 DSC 4108
DSC 4109 DSC 4110 DSC 4116 DSC 4117
DSC 4118 DSC 4119 DSC 4121 DSC 4123
DSC 4130 DSC 4133 DSC 4134 DSC 4135
DSC 4136