ภาพบรรยากาศการอบรมการเรียนการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง รุนที่ 8 ระหว่าง วันที่ 8-11 ก.ค 2556

1 2-DSC 3581 3-DSC 3574 4-DSC 3582
5-DSC 3606 6-DSC 3644 6-DSC 3655 DSC 3587
DSC 3589 DSC 3592 DSC 3593 DSC 3595
DSC 3604 DSC 3605 DSC 3611 DSC 3613
DSC 3614 DSC 3615 DSC 3616 DSC 3617
DSC 3620 DSC 3621 DSC 3624 DSC 3629
DSC 3634 DSC 3635 DSC 3638 DSC 3642
DSC 3649 DSC 3654 DSC 3659 DSC 3660
DSC 3661 DSC 3662 DSC 3664 DSC 3667
DSC 3668 DSC 3670 DSC 3671 DSC 3675
DSC 3680 DSC 3681 DSC 3683 DSC 3684
DSC 3685 DSC 3691 DSC 3697 DSC 3698
DSC 3704 DSC 3998 DSC 4028 DSC 4032
DSC 4033 DSC 4035 DSC 4036 DSC 4037
DSC 4038 DSC 4045 DSC 4046 DSC 4048
DSC 4050 DSC 4053