ภาพบรรยากาศพิธี บายศรีสู่ขวัญ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

DSC 2991 DSC 2974 DSC 2975 DSC 2977
DSC 2979 DSC 2981 DSC 2988 DSC 2993
DSC 2995 DSC 2999 DSC 3001 DSC 3003
DSC 3004 DSC 3005 DSC 3006 DSC 3008
DSC 3009 DSC 3010 DSC 3020 DSC 3025
DSC 3032 DSC 3041 DSC 3048 DSC 3050
DSC 3053 DSC 3057 DSC 3060 DSC 3062
DSC 3063 DSC 3066 DSC 3068 DSC 3069
DSC 3070 DSC 3074 DSC 3080 DSC 3084
DSC 3086 DSC 3087 DSC 3090 DSC 3094
DSC 3099 DSC 3101 DSC 3102 DSC 3102-2
DSC 3124