พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

a DSC 2485 DSC 2486 DSC 2488
DSC 2489 DSC 2490 DSC 2491 DSC 2492
DSC 2493 DSC 2496 DSC 2497 DSC 2500
DSC 2502 DSC 2508 DSC 2510 DSC 2512
DSC 2513 DSC 2515 DSC 2517 DSC 2521
DSC 2524 DSC 2525 DSC 2526 DSC 2531
DSC 2532 DSC 2537 DSC 2547 DSC 2559
DSC 2560 DSC 2561 DSC 2562 DSC 2565
DSC 2567 DSC 2568 DSC 2571 DSC 2572
DSC 2574 DSC 2576 DSC 2577 DSC 2580
DSC 2581 DSC 2583 DSC 2584 DSC 2585
DSC 2590 DSC 2591 DSC 2594 DSC 2595
DSC 2598 DSC 2600 DSC 2601 DSC 2602
DSC 2603 DSC 2604 DSC 2607 DSC 2608
DSC 2612 DSC 2620 DSC 2622 DSC 2626
DSC 2631 DSC 2634 DSC 2638 DSC 2649
DSC 2652 DSC 2654 DSC 2655 DSC 2660
DSC 2661 DSC 2662 DSC 2669 DSC 2670
DSC 2674 DSC 2676 DSC 2679 DSC 2683
DSC 2684 DSC 2687 DSC 2688 DSC 2691
DSC 2693 DSC 2694 DSC 2695 DSC 2704
DSC 2705 DSC 2706 DSC 2710 DSC 2711
DSC 2715 DSC 2726 DSC 2727 DSC 2731
DSC 2734 DSC 2738 DSC 2739 DSC 2740
DSC 2742 DSC 2743 DSC 2744 DSC 2750
DSC 2754 DSC 2768 DSC 2769 DSC 2771
DSC 2773 DSC 2775 DSC 2778 DSC 2779
DSC 2780 DSC 2781 DSC 2782 DSC 2783
DSC 2786 DSC 2787 DSC 2790 DSC 2793
DSC 2794 DSC 2798 DSC 2800 DSC 2802
DSC 2804 DSC 2808 DSC 2815 DSC 2818
DSC 2824 DSC 2827 DSC 2830 DSC 2831
DSC 2832 DSC 2834 DSC 2836 DSC 2837
DSC 2838 DSC 2840