กิจกรรมพิธีมอบหมวก เข็มครื่องหมายและตะเกียง มิสฟลอเลนซ์ ไนติงเกล วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

b DSC 2174 DSC 2175 DSC 2176
DSC 2177 DSC 2178 DSC 2181 DSC 2195
DSC 2197 DSC 2198 DSC 2199 DSC 2200
DSC 2202 DSC 2203 DSC 2204 DSC 2206
DSC 2207 DSC 2208 DSC 2209 DSC 2210
DSC 2211 DSC 2212 DSC 2213 DSC 2214
DSC 2215 DSC 2218 DSC 2221 DSC 2222
DSC 2225 DSC 2226 DSC 2227 DSC 2228
DSC 2230 DSC 2234 DSC 2235 DSC 2236
DSC 2246 DSC 2257 DSC 2258 DSC 2261
DSC 2262 DSC 2265 DSC 2266 DSC 2267
DSC 2268 DSC 2274 DSC 2275 DSC 2277
DSC 2280 DSC 2282 DSC 2288 DSC 2290
DSC 2302 DSC 2304 DSC 2305 DSC 2309
DSC 2310 DSC 2317 DSC 2322 DSC 2325
DSC 2328 DSC 2330 DSC 2331 DSC 2337
DSC 2338 DSC 2344 DSC 2928 DSC 2930
DSC 2980 DSC 2982 DSC 2991 DSC 2997
DSC 3000 DSC 3006 DSC 3007 DSC 3010
DSC 3012 DSC 3014 DSC 3016 DSC 3017
DSC 3018 DSC 3020 DSC 3027 DSC 3028
DSC 3033 DSC 3036 DSC 3037 DSC 3040
DSC 3044 DSC 3051 DSC 3057 DSC 3060
DSC 3069 DSC 3076 DSC 3081 DSC 3086
DSC 3090 DSC 3091 DSC 3092 DSC 3095
DSC 3098 DSC 3099 DSC 3104 DSC 3106
DSC 3108 DSC 3109 DSC 3119 DSC 3121
DSC 3123 DSC 3132 DSC 3134 DSC 3142
DSC 3146 DSC 3152 DSC 3163 DSC 3169
DSC 3171 DSC 3177 DSC 3180 DSC 3189
DSC 3199 DSC 3200 DSC 3201 DSC 3207
DSC 3209 DSC 3211 DSC 3218 DSC 3228
e e1 e2 e3
e4 e5 e6 e7
e8 e9 e10 e11
e12 e13 e14 e15
e16 e17 e18 e19
e22 e33 eb ee
hjh kj