งานเลี้ยงสอบสภาผ่าน ผ่าน 94 % วันที่ 17 มิ

1 DSC 1395 DSC 1189 DSC 1190 DSC 1191
DSC 1192 DSC 1193 DSC 1194 DSC 1195
DSC 1196 DSC 1199 DSC 1200 DSC 1201
DSC 1202 DSC 1204 DSC 1205 DSC 1207
DSC 1209 DSC 1210 DSC 1212 DSC 1213
DSC 1217 DSC 1229 DSC 1245 DSC 1246
DSC 1248 DSC 1256 DSC 1257 DSC 1260
DSC 1264 DSC 1266 DSC 1267 DSC 1268
DSC 1269 DSC 1270 DSC 1271 DSC 1272
DSC 1274 DSC 1275 DSC 1284 DSC 1288
DSC 1289 DSC 1301 DSC 1303 DSC 1305
DSC 1306 DSC 1307 DSC 1309 DSC 1311
DSC 1312 DSC 1313 DSC 1315 DSC 1317
DSC 1318 DSC 1320 DSC 1321 DSC 1324
DSC 1328 DSC 1334 DSC 1337 DSC 1345
DSC 1347 DSC 1351 DSC 1361 DSC 1363
DSC 1367 DSC 1369 DSC 1373 DSC 1374
DSC 1375 DSC 1377 DSC 1378 DSC 1381
DSC 1382 DSC 1386 DSC 1394 DSC 1397
DSC 1398 DSC 1399 DSC 1400 DSC 1402
DSC 1406 DSC 1407 DSC 1408 DSC 1409
DSC 1414 DSC 1417 DSC 1418 DSC 1419