ภาพบรรยากาศรับพระราชชทานปริญญาบัตร ที่สวนอัมพร น.ศ รุ่นที่ 64 รอบบ่าย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • DSC 1492
 • DSC 1496
 • DSC 1506
 • DSC 1508
 • DSC 1510
 • DSC 1514
 • DSC 1520
 • DSC 1523
 • DSC 1530
 • DSC 1531
 • DSC 1533
 • DSC 1534
 • DSC 1537
 • DSC 1542
 • DSC 1544
 • DSC 1555
 • DSC 1558
 • DSC 1595
 • DSC 1608
 • DSC 1614
 • DSC 1615
 • DSC 1618
 • DSC 1621
 • DSC 1623
 • DSC 1627
 • DSC 1642
 • DSC 1643
 • DSC 1646
 • DSC 1650
 • DSC 1653
 • DSC 1654
 • DSC 1657
 • DSC 1658
 • DSC 1660
 • DSC 1665
 • DSC 1667
 • DSC 1671
 • DSC 1672
 • DSC 1676
 • DSC 1677
 • DSC 1678
 • DSC 1680
 • DSC 1682
 • DSC 1686
 • DSC 1687
 • DSC 1688
 • DSC 1691
 • DSC 1693
 • DSC 1694
 • DSC 1695
 • DSC 1696
 • DSC 1698
 • DSC 1699
 • DSC 1700
 • DSC 1704
 • DSC 1705
 • DSC 1707
 • DSC 1708
 • DSC 1713
 • DSC 1714
 • DSC 1716
 • DSC 1718
 • DSC 1719
 • DSC 1721
 • DSC 1722
 • DSC 1725
 • DSC 1727
 • DSC 1729
 • DSC 1731
 • DSC 1732
 • DSC 1733
 • DSC 1734
 • DSC 1741
 • DSC 1742
 • DSC 1743
 • DSC 1744
 • DSC 1745
 • DSC 1746
 • DSC 1747
 • DSC 1748
 • DSC 1749
 • DSC 1750
 • DSC 1751
 • DSC 1752
 • DSC 1753
 • DSC 1754
 • DSC 1755
 • DSC 1756
 • DSC 1757
 • DSC 1758
 • DSC 1759
 • DSC 1760
 • DSC 1761
 • DSC 1762
 • DSC 1763
 • DSC 1764
 • DSC 1765
 • DSC 1766
 • DSC 1768
 • DSC 1769
 • DSC 1771
 • DSC 1773
 • DSC 1774
 • DSC 1777
 • DSC 1779
 • DSC 1780
 • DSC 1808
 • DSC 1809
 • DSC 1810
 • DSC 1814
 • DSC 1815
 • DSC 1820
 • DSC 1825
 • DSC 1830
 • DSC 1842
 • DSC 1843
 • DSC 1844
 • DSC 1845
 • DSC 1847
 • DSC 1848
 • DSC 1850
 • DSC 1876
 • DSC 1877
 • DSC 1879
 • DSC 1895
 • DSC 1900
 • DSC 1922
 • DSC 1923
 • DSC 1941
 • DSC 1944
 • DSC 1946
 • DSC 1951
 • DSC 1953
 • DSC 1957
 • DSC 1958
 • DSC 1959
 • DSC 1962
 • DSC 1965
 • DSC 1967
 • DSC 1971
 • DSC 1976
 • DSC 1977
 • DSC 1978
 • DSC 1980
 • DSC 1982
 • DSC 1984
 • DSC 1985
 • DSC 1993
 • DSC 2000
 • DSC 2004
 • DSC 2005
 • DSC 2006
 • DSC 2007